Bruk-Bet Fotowoltaika - moduły i przęsła fotowoltaiczne - przekrój oferty, gwarancja

18 sierpnia 2023
Podsumowanie Szkolenia z 16.08.2023 - Bruk-Bet Fotowoltaika - moduły i przęsła fotowoltaiczne - przekrój oferty, gwarancja. 
Głównym celem tego spotkania było przedstawienie uczestnikom bogatej oferty produktów Bruk-Bet Fotowoltaika oraz omówienie szczegółów dotyczących gwarancji i parametrów technicznych.
Podczas tego wydarzenia, uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia hali produkcyjnej zlokalizowanej w Tarnowie, gdzie powstają moduły fotowoltaiczne polskiego producenta.
To unikalne doświadczenie pozwoliło uczestnikom poznać cały proces produkcji. 
Dziękujemy za aktywny udział oraz ogromne zainteresowanie!
Jeśli chcesz także mieć okazję wziąć udział w takim szkoleniu, serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej