Polityka Prywatności „Polska Akademia Fotowoltaiczna”

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,  BRUK-BET PV sp. z o.o. jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną akademiafotowoltaiczna.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator
danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Polityka prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszej platformy w głównej mierze przy okazji zapisywania się i
przeprowadzania szkoleń stacjonarnych i online, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. kontakt telefoniczny, czy za pośrednictwem maila).

Polityka prywatności stanowi realizację art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) i stanowi jednocześnie klauzule informacyjne.

1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUK-BET PV sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 383167000, kapitał zakładowy: 505.000,00 zł

W naszej Spółce nie został wprawdzie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale możesz skontaktować się z Koordynatorem ochrony danych osobowych podadresem mailowym: rodo@bruk-bet.pl.

2. Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe uzyskujemy głównie w następujący sposób: 

a) udostępniasz nam je, gdy korzystasz z naszych usług internetowych, wypełniasz formularz rejestracyjny na szkolenie, formularz kontaktowy online, zakładasz konto w Serwisie, korzystasz z naszych produktów i usług lub składasz na nie reklamacje, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji lub po prostu odwiedzasz Serwis; 
b) od Twojej organizacji, gdy staje się ona naszym potencjalnym klientem lub gdy jest już naszym klientem, a Twoje dane osobowe zostają nam przekazane, aby ułatwić nam kontakt z Twoją organizacją. Chodzi głównie o zgłaszanie Ciebie jako osobę oddelegowaną do uczestnictwa w Szkoleniu jako jego uczestnik albo po prostu do kontaktu z Administratorem.

Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

a) formularza zapisu na szkolenie;
b) formularza kontaktowego;
c) formularza zakładania konta;
d) formularza zapisu na newsletter i powiadomienia webpush;
e) inne formularze zgłoszeniowe do innych promocji i konkursów.

3. Jakie dane gromadzimy i dlaczego?

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy, miejscowość. Nie zbieramy danych szczególnych.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

a) zapisu i uczestniczenia w szkoleniu online za pośrednictwem Serwisu lub w szkoleniu stacjonarnym;
b) założenia konta w Serwisie;
c) odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu przedstawienia informacji na temat sprzedawanych przez naszą Spółkę produktów, udzielenia wsparcia technicznego i projektowego;
d) przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) naszych produktów i usług, w tym świadczenia usługi Newslettera;
e) udziału w promocjach, w szczególności ogłoszenia wyników promocji oraz wydania nagród.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie.

Twoja aktywność w Serwisie może być rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis może korzystać także z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies i innych technologiach wykorzystujących przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej przeczytasz w naszej Polityce Cookies zamieszczonej pod adresem www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/polityka-cookies. 

4. Co robimy z Twoimi danymi i na jakiej podstawie prawnej?

W przypadku przetwarzania danych w celu zapisu i uczestnictwa w szkoleniach, zakładania konta w Serwisie oraz przedstawienia innej oferty za Twoją prośbę, podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie czynności w celu zawarcia danej umowy lub świadczenia danej usługi, podobnie jak przy świadczeniu usługi Newsletter (podstawą formalną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Twoje dane gromadzimy również po udzieleniu stosownej zgody, np. w celu przeprowadzenia promocji, w tym ogłoszenia wyników promocji, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w związku z udziałem w promocji – na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnie zgody (podstawą formalną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję, np. w postaci formularza kontaktowego oraz w celu przedstawienia informacji na temat świadczonych przez nas usług, a także udzielenia wsparcia technicznego i projektowego podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing własnych usług) również robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych (w przypadku marketingu naszych produktów), wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, podstawę prawną przetwarzania także stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W niektórych wypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dzieje się tak przykładowo przy rozpatrywaniu reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości oraz przy realizacji obowiązków podatkowych, księgowych i rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo.

Na przykład:

  • Dane podane w formularzu rejestracyjnym szkolenia będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji, weryfikacji uczestnika, zarządzania i realizacji szkolenia. W takiej sytuacji Twoje dane będą mogły być przechowywane do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym rozliczono szkolenie, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

  • Dane zebrane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnienie sprawy, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku wypełnienia formularza kontaktowego lub do czasu złożenia sprzeciwu (Art. 118 Kodeksu cywilnego - okres przedawnienia potencjalnych roszczeń klientów).

  • Dane zebrane dla celów Newslettera będą przetwarzane do czasu, w którym nie wypiszesz się z tej usługi.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie są szczegółowe terminy usunięcia lub anonimizacji Twoich danych określone w procedurze retencji danych, skontaktuj się z nami.

6. Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

a) Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
b) Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
c) Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
f) Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
g) Prawo wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane w każdej
formie, byle do nas dotarło;
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Możesz korzystać ze swoich praw kontaktując się z nami bezpośrednio na adresy wskazane w Serwisie lub z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych w Bruk-Bet pisząc bezpośrednio do niego na adres e-mail: rodo@bruk-bet.pl.

W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych
niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

7. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w naszym posiadaniu?

Po złożeniu takiego wniosku poinformujemy Cię, jakie posiadamy informacje na Twój temat oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących przykładowych informacji:

a) Tożsamość i dane kontaktowe Administratora.
b) W stosownych przypadkach, dane kontaktowe koordynatora ds. ochrony danych osobowych;
c) Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
d) Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie lub interesie strony trzeciej - informacje o takim interesie;
e) Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
f) Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
g) Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
h) Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
i) Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
j) W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
k) Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;
l) Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której te dane dotyczą;
m) Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, takie jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania danych.

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni, ale w niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, o czym poinformujemy odpowiednio wcześnie, tj. przed upływem pierwotnych 30 dni.

8. Komu udostępniamy Twoje dane?

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom należącym do grupy kapitałowej Bruk-Bet, aby korzystać z naszej struktury korporacyjnej w celu przyspieszenia i usprawnienia świadczonych usług poprzez współdzielenie systemów informacyjnych, administracji finansowej lub innych zadań administracyjnych i obsługi klienta w ramach grupy.

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy pozyskane dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Gdy przesyłamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym, zawsze upewniamy się, że umowy zawarte z takimi podmiotami zawierają wszelkie wymagane postanowienia, a tym samym, że Twoje dane są bezpieczne.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc., Facebook i inne, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe informacje o takim transferze Twoich danych i jego podstawach znajdują się w Polityce Cookies.

W celu uzyskania odpowiedzi na kierowane zapytanie dotyczące produktów i usług, Twoje dane mogą być również udostępniane naszym wykonawcom, podwykonawcom, dystrybutorom i instalatorom. 
Aby wypełniać nasze obowiązki publicznoprawne, możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom publicznym i sądowym, np. organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

9. Informacje o profilowaniu.

Podczas realizowania działań marketingowych nie podejmujemy żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Możemy korzystać z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony; w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym, jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies zamieszczonej pod adresem www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/polityka-cookies.

10. Bezpieczeństwo i poufność.

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

11. Zmiany w Polityce prywatności.

W przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Za każdym razem umieścimy zaktualizowane informacje na naszych stronach internetowych, w tym w Serwisie.

12. Dane kontaktowe:

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:

BRUK-BET PV sp. z o.o., ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na
adres: rodo@bruk-bet.pl.

Obecna wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 15 stycznia 2021 roku.