SZKOLENIE HYBRYDOWE - Podstawowe Certyfikowane Szkolenie Fotowoltaiczne + SEP - Systemy PV z magazynem energii i pompą ciepła

22 sierpnia 2022
Czas podsumować pierwsze 3-dniowe szkolenie, gdzie uczestnicy zdobyli wiedzę na temat doboru komponentów, działania systemów fotowoltaicznych ich montażu oraz serwisowania. Tematyka zajęć uwzględniała również wprowadzenie do magazynów energii oraz pomp ciepła.
Eksperci Bruk-Bet Pv oraz Bruk-Bet Fotowoltaika oparli szkolenie na pracy w kameralnych grupach, tak aby każdy z uczestników miał możliwość bezpośredniego poznania technicznych aspektów, które zostały zaprezentowane w nowocześnie wyposażonej pracowni PV.
Dodatkowy blok szkoleniowy pozwolił uzyskać uprawnienia SEP E i D!
Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom i zapraszamy do zapisu na kolejne szkolenia.